Alle krav til sport og idrett

Miljø og helse - sport og idrett

Miljø og helse

Helse, hygiene og sikkerhet i dusj- og badeanlegg

Badeanlegg må ivareta hensyn til helse, hygiene og sikkerhet.

Tilleggsinformasjon for sport og idrett

Legionella

Dersom lokalene har dusjanlegg, skal anlegget bygges, tilrettelegges og drives på en slik måte at det gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
 
Legionella finnes overalt i ferskvann. Det kan være risiko for smitte av legionellose i tekniske innretninger for vann. Bakteriene kan bli spredt til omgivelsene, som igjen pustes inn i lungene.
 
Viktige risikofaktorer for legionellavekst er temperaturen i vannet og innholdet av organisk stoff.

Dersom du driver et badeanlegg, herunder boblebad, terapibad og badstu, skal det være utformet og drives slik at dere ivaretar hensyn til helse, hygiene og sikkerhet.
 
Før virksomheten tar i bruk badeanlegget og ved endringer i driften må dere sende en melding til kommunen.

Overordnet miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer

Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte, slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig.
Kilde: http://www.regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=5380&kategoriid=12578&allekrav=true