Veiviser til HMS-regelverket

Om nettstedet

Hva er Regelhjelp.no?

Regelhjelp.no kan gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket. På Regelhjelp.no kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje innenfor følgende områder:

 

 

Du finner også samordnet informasjon om internkontroll etter hms-regelverket.

På Regelhjelp.no er kravene sortert for de ulike bransjene. Du kan altså holde deg oppdatert om hvilke krav som gjelder for din virksomhet på Regelhjelp.no, uten å måtte lete selv i lover og forskrifter.

De viktigste kravene til din bransje

Myndighetene har prioritert hvilke krav i lover og forskrifter innenfor områdene nevnt ovenfor som virksomhetene skal forholde seg til.  Vi har valgt ut de viktigste kravene som gjelder din bransje. På hver bransjeside er det lenke til informasjon om andre relevante krav for bransjen. Hvis din bedrift tilhører flere bransjer anbefaler vi at du går inn på hver aktuelle bransje og ser hvilke krav som gjelder.
  

Virksomhetene har ansvar for å kjenne regelverket

Det er ditt ansvar å sørge for at du er kjent med alt regelverk som er aktuelt for deg. Regelhjelp.no oppdateres regelmessig, men vi tar forbehold om at feil kan oppstå. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil. Du kan ellers abonnere gratis på nyhetsmeldinger om regelverksendringer som gjelder din bransje.
 

Hvilke bransjer omfattes?

Regelhjelp.no omfatter nå 58 bransjer.  Enkelte bransjer er ikke med, enten fordi bransjen er for liten og sammensatt eller fordi det vesentlige av regelverket håndheves av andre etater enn de syv etatene som står bak nettstedet.
 

Hvordan finne fram på nettstedet?

Hvis du vil finne de regelverkskravene som gjelder din bedrift, kan du gjøre det på tre måter:

  • Velg den bransjen du tilhører. Der ser du alle kravene som kan gjelde for din virksomhet.
  • Skriv inn virksomhetens navn eller organisasjonsnummer og bli ledet til riktig bransje.

Informasjon på Regelhjelp.no er organisert etter bransjer, og bransjene er definert i forhold til Standard for næringsgruppering. Se informasjon om bransjer, næringskoder og organisasjonsnummer. 

Jobber du med noe som kan omfatte flere yrker eller bransjer, kan det være at du bør søke informasjon på hver bransje for å få god nok oversikt over de relevante kravene for din virksomhet. Om du søker på organisasjonsnummeret, vil du få opp treff på den bransjen eller de bransjene din virksomhet er registrert under i Enhetsregisteret.

Du kan også navigere med menyen på toppen av siden. Velg for eksempel Emne A-Å, og finn informasjon om ulike emner, uavhengig av bransje. Under Lenker regelverk finner du lenker til alle forskrifter og lover som er aktuelle for de ulike bransjene.

Hvem står bak?

Hvordan kontakte oss?

Har du spørsmål om nettsidene, ta kontakt på e-post: kontaktoss@regelhjelp.no

Har du spørsmål til lovverket eller kravene som gjelder din virksomhet, ta kontakt med den som er tilsynsmyndighet. Hvem som er tilsynsmyndighet står på alle emnesider. Hvis du er i tvil, kontakt redaktøren av nettstedet eller en av etatene som står bak.

 

Utviklingen av Regelhjelp.no

Regelhjelp.no ble lansert for ti bransjer i september 2005. I løpet av 2006 fikk 32 bransjer informasjon om sitt regelverk . I november 2007 utvidet vi til 55 bransjer. I 2008 ble nettstedet supplert med ytterligere to bransjer. Regelhjelp.no omfatter nå mer eller mindre alle bransjer.
 
Regelhjelp.no ble tildelt Fyrlyktprisen 2006. Fyrlyktprisen er Statens dataforums kåring av beste statlige nettsted.

Fyrlyktprisen 2006

I 2006 fikk Regelhjelp.no Fyrlyktprisen. Fyrlyktprisen er Statens dataforums årlige kåring av beste statlige nettsted. Regelhjelp.no fikk prisen for brukervennlighet, bidrag til verdiskapning og høy gjenbruksverdi.
 
Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet