Veiviser til HMS-regelverket

Varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere

Arbeidstilsynet vil i løpet av sommeren gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere.

Utenlandske sesongarbeidere er en utsatt gruppe. Av erfaring vet vi at de er mer utsatt for uakseptable arbeidsforhold knyttet til arbeidstid, innkvartering og lønn, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Jordbruket var en av de første næringene hvor det ble benyttet utenlandsk arbeidskraft i utstrakt grad, og da spesielt innen sesongarbeid med høsting av grønnsaker, frukt og bær.

I tilsynene vil det være fokus på skriftlige arbeidsavtaler, arbeidstid, minstelønn og innkvartering. Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sine arbeidstakere stilles det visse krav til boligen.

- Kort sagt, boligen skal ha akseptabel norsk standard. Hvis du ikke med god samvittighet kan huse familiegjester der, så kan du heller ikke losjere arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Tilsynene med bær- og grønnsaksdyrkere er en del av en nasjonal innsats som Arbeidstilsynet har i jordbruks- og skogbruksnæringen i 2018-2019.

Les hele saken, og mer om aktuelle temaer for tilsynet (hos arbeidstilsynet.no)

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet