Veiviser til HMS-regelverket

Ulovlige sport- og fritidsprodukter solgt på nettet

Fire sport- og fritidsprodukter som ble solgt i nettbutikker, var ulovlige på grunn av for høye nivåer av helse- og miljøfarlige stoffer. Det viser testene fra Miljødirektoratets kontroll.

De fire ulovflige produktene inneholdt for høye verdier av miljøgiften SCCP (kortkjedete klorparafiner).

Dette er et stoff som kan tilsettes plast blant annet som flammehemmer, men også for å gjøre plast mykere. Miljøgiften ble forbudt i Norge i 2002 

I tillegg inneholdt to av de forbudte produktene bly over tillatt grenseverdi. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader, og kan skade barn som ammes.

Les hele saken hos miljødirektoratet.no

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet