Veiviser til HMS-regelverket

Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne

Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

Miljødirektoratet kontrollerer i mai at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket).

Les hele saken hos miljødirektoratet.no

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet