Veiviser til HMS-regelverket

Nye veiledere for transport av farlig gods

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort "Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg" tilgjengelig på norsk.

Den nye veilederen finner du her: Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg

DSB har i samarbeid med NET Emballasje- og Produkttesting og DNV GL revidert og utgitt en veiledning for kontroll av IBC (emballasje).

Les hele saken hos dsb.no

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet