Veiviser til HMS-regelverket

Endringer i bestemmelsene om tungmetaller i kjøretøy

Det er nå forbudt å bruke bly i fremdriftsbatterier til personbiler og varebiler typegodkjent fra og med 1. januar 2019.

Les hele saken hos miljødirektoratet.no:

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet