Veiviser til HMS-regelverket

Endringer i bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet