Veiviser til HMS-regelverket

Endring i REACH-forskriften

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.

Forordning (EU) nr. 2017/1510 er tatt inn i REACH-forskriften 18.12.2017.

Les hele saken på miljødirektoratet.no

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet