Nye regler for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Den norske produktforskriften kapittel 2A gjennomfører dette RoHS2-direktivet om EE-produkter (2011/65/EU).

Les mer om regelendringen her. (hos miljødirektoratet.no)

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet

Kilde: http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/2019/Nye-regler-for-farlige-stoffer-i-elektriske-og-elektroniske-produkter-/?printmode=true