Veiviser til HMS-regelverket

Nye regler for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Den norske produktforskriften kapittel 2A gjennomfører dette RoHS2-direktivet om EE-produkter (2011/65/EU).

Les mer om regelendringen her. (hos miljødirektoratet.no)

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet