Veiviser til HMS-regelverket

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli

Lovendringer som tar sikte på å hindre at unge begynner med tobakk og styrker vernet mot passiv røyking trer i kraft 1. juli.

​Da iverksettes både reglene om standardisert innpakning av tobakksvarer og forbudet mot damping av e-sigaretter på alle steder hvor det i dag er forbudt å røyke.

E-sigaretter inn i røykeloven

Både e-sigaretter med og uten nikotin er omfattet av dampeforbudet. E-sigaretter omfattes allerede av tobakksskadelovens andre begrensninger, som reklameforbud og aldersgrense på 18 år.

Stortinget har også vedtatt å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, men denne endringen vil først tre i kraft i løpet av 2018. Frem til ikrafttredelse er det fortsatt forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.

Standardisert innpakning

Den nye reguleringen vil innebære at tobakkspakningene skal ha lik farge og utforming. Produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame er ikke tillatt. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.

For at produsentene skal ha tid til å endre pakningene vil det være en overgangsperiode på ett år for produkter som allerede er på markedet.

Nye produktvarianter omfattes ikke av overgangsperioden og skal ha standardisert innpakning fra de lanseres.

Etter 1. juli 2018 skal all røyk og snus som selges i Norge være i standardiserte pakninger.

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet