Veiviser til HMS-regelverket

Nye temaveiledere til storulykkeforskriften

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag publisert to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Veiledningene er laget av tilsynsmyndighetene, som for dette fagområdet består av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Les mer og last ned de nye temaveilederne her:  Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften (dsb.no)

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet