Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

Endringer i arbeidstidsreglene

Endringene gir mulighet for å arbeide mellom klokken 21 og 23 på kvelden.

Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativ til en slik ordning, og det kreves skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden. Samtidig skal ikke arbeidstaker arbeide mer eller hvile mindre.

Alt arbeid som utføres etter klokken 21 må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

Endringer i varslingsreglene

 

Fire endringer skal styrke vernet av varslere:

 1. Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner
  Varslingsrutinene skal gjelde hvordan varsling og varslere skal ivaretas i virksomheten. Endringene i loven innfører samtidig visse minimumskrav til innholdet i slike varslingsrutiner.

 2. Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern
  Innleide arbeidstakere får nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.
   
 3. Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem
  Det er alltid lovlig å varsle tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Fra 1. juli innføres det en utvidet taushetsplikt som vil gjøre det tydeligere at varslerens identitet kan hemmeligholdes av offentlige myndigheter. Dette skal gjøre det tryggere å varsle offentlige myndigheter.

 4. Reglene om varsling blir samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven

 

Les mer hos Arbeids- og sosialdepartementet:
Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli (regjeringen.no)

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet