Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

Endring i REACH-forskriften

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning om begrensning av deka-BDE er gjennomført i norsk rett.

Forordning (EU) nr. 2017/227 ble tatt inn i REACH-forskriften 6. mai 2017.
Endringen av REACH-forordningen innebærer at det er innført nye begrensninger som gjelder deka-BDE. Bestemmelsene gjelder fra 2. mars 2019.
Produktforskriften blir også endret ved at § 2-7 om deka-BDE blir opphevet 2. mars 2019.

Et globalt forbudt mot deka-BDE vil imidlertid tre i kraft neste år, noe som kan bety endringer også i EUs regelverk, og dermed også norsk regelverk.

DekaBDE er en tungt nedbrytbar organisk miljøgift som er svært skadelig for mennesker og dyr. Det brukes for å hindre brann i  plastmaterialer, blant annet i  eldre TV-apparater, og er også brukt i biler og fly, og i en del tekstiler.

Les mer på miljødirektoratet.no:

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet