Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

ECHAs veiledning for stoffer i produkter er oppdatert

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig oppdatert sin veiledning for stoffer i produkter. Veiledningen gir nå mer klarhet i virksomheters forpliktelse til å informere og rapportere om innhold av stoffer på kandidatlista i produkter.

Veiledningen er nyttig for virksomheter som importerer og produserer faste produkter. Plikten til å informere kunder og melde fra til ECHA om innhold av stoffer på kandidatlista i REACH (se faktaboks) er nå tydeligere forklart enn tidligere. Den oppdaterte veiledningen inneholder nye eksempler i tråd med EU-domstolens avgjørelse fra 10. september 2015, der det ble stadfestet at konsentrasjonen av SVHC-stoff i et sammensatt produkt (f.eks. en sykkel) skal beregnes for de enkelte delene produktet består av. 

Kandidatlista i REACH

inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om godkjenning i REACH, eller bli forbudt.

Mer om kandidatlista (Miljødirektoratet)

Se hele kandidatlista hos ECHA

Mer informasjon hos ECHA

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet