Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2017 - Jordbruk

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Krever ikke enerom for sesongarbeidere »

Bærprodusenter kan fortsatt innkvartere sesongarbeidere på firemannsrom. Det er konklusjonen Arbeidstilsynet har kommet fram til etter dialog med bransjen.

Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017 »

Blant nyhetene er regler for mobil produksjon av eksplosiver, og at gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019. I løpet av ett år må også alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling »

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

Ny biocidforskrift »

Biocidforskriften av 10. april 2014 er nå erstattet av en ny biocidforskrift av 18. april 2017. Forskriften er omstrukturert for å lette oversikt og lesbarhet.

Nye minstelønnsatser »

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring »

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte? »

Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Nye maler for arbeidsavtaler »

Arbeidstilsynet har lagt ut nye maler for arbeidsavtaler.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen »

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016 »

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader »

I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet