Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2017 - Sport og idrett

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Sjekk oppblåsbare redningsvester jevnlig »

Arbeidstilsynet advarer mot arbeidsulykker som kan skje ved at oppblåsbare redningsvester ikke fungerer når man faller i vannet. Utfordringen gjelder blant annet for arbeidstakere i havbruksnæringen.

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling »

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring »

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte? »

Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering »

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nye maler for arbeidsavtaler »

Arbeidstilsynet har lagt ut nye maler for arbeidsavtaler.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen »

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

Oppdatert veileder for støy i arealplanlegging »

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og tilhørende veileder er oppdatert.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016 »

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Alderskontroll ved solarier fra nyttår »

Fra nyttår må du vise legitimasjon eller bruke Bank-ID og adgangsbrikke når du skal ta solarium.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet