Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2017 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering »

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nye maler for arbeidsavtaler »

Arbeidstilsynet har lagt ut nye maler for arbeidsavtaler.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen »

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

Oppdatert veileder for støy i arealplanlegging »

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og tilhørende veileder er oppdatert.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016 »

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader »

I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Alderskontroll ved solarier fra nyttår »

Fra nyttår må du vise legitimasjon eller bruke Bank-ID og adgangsbrikke når du skal ta solarium.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet