Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

Nye mineralforbindelser tillatt

Forordning (EU) nr. 1161/2011 er tatt inn i norsk regelverk. Mattilsynet fastsatte 19. juni 2012 en forskrift som endrer kosttilskuddforskriften, forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforskriften) og særnærforskriften.

Forordning (EU) nr. 1161/2011 tillater bruk av nye mineralforbindelser i produkter som omfattes av direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd (kosttilskuddirektivet), forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen) og forordning (EF) nr. 953/2009 om stoffer som kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Samtidig er ordlyden i kosttilskuddforskriften § 8 første ledd med grunnlag i ordlyden i direktiv 2002/46/EF tydeliggjort. Det er presisert at det bare er ved merking av vitaminer og mineraler at man skal bruke enhetene i vedlegg 1. Teksten tilsvarer teksten i kosttilskuddirektivet. For andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt er det ikke forskriftsfestet hvilke enheter som skal benyttes.

Kontaktperson hos Mattilsynet :
Svanhild Vaskinn , seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn – hovedkontoret, tlf. 23 21 67 46

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet