Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

Ny utgave av internkontrollforskriften

Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), veiledning og kommentarer.

Publikasjonen er oppdatert etter de siste endringene i forskriften. Endringene ble fastsatt 2. desember 2011 og gjaldt i hovedsak oppdatering av navn på lover, departementer, etater og tilsynsmyndigheter. Publikasjonen har også fått nytt design.
 
Systematisk HMS-arbeid
Internkontrollforskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven, sivilbeskyttelsesloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, genteknologiloven og strålevernloven.
 
Bestill eller last ned

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet