Veiviser til HMS-regelverket

Lenker

Tilsynsetater
Publikasjoner om HMS fra de ulike tilsynsetatene
HMS-relevante lenker
Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
Regelverkslenker

Tilsynsetatene som står bak nettstedet:

Flere har tilsynsansvar etter internkontrollforskriften:

 

Andre offentlige tilsynsetater:

Publikasjoner om HMS fra de ulike tilsynsetatene:

Noen relevante HMS-lenker

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Andre lenker :

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet