Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Bransjen omfatter all produksjon av næringsmidler, herunder drikkevarer. Slakting omfattes også av denne bransjen.

Lenker regelverk

Arbeidsmiljø

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.