Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, beholdere, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, bolter, låser, beslag og andre jernvarer, stålfat, beholdere og annen emballasje av metall. For overflatebehandling av metaller, se egen bransje.

Lenker regelverk

Alle kategorier

Arbeidsmiljø

Brann- og eksplosjonsvern

El-sikkerhet

Forurensning

Industrivern

Miljø og helse

Produkter

Storulykker

Strålevern

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.