Veiviser til HMS-regelverket

Grafisk produksjon

Bransjen omfatter trykking av aviser og annet, bokbinding, ferdiggjøring og annen grafisk produksjon, samt tjenester knyttet til grafisk produksjon.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.