Kontakt oss

Spørsmål om nettstedet

Har du spørsmål eller kommentarer, ring oss, eller send oss e-post eller et brev. Vi håper dette nettstedet vil bli nyttig for virksomhetene. Målet er å unngå ulykker, helseskader og skader på miljøet.
Savner du tema eller informasjon, håper vi du sier fra.

Henvendelser rettes til:

Direktoratet for arbeidstilsynet, Pb. 4720 Sluppen, 7468 Trondheim

E-post: kontaktoss@regelhjelp.no

Telefon: 73 19 97 00 (Åpningstider: 08:00 - 15:45)

Spørsmål om regelverket

Har du spørsmål til lovverket eller kravene som gjelder din bedrift, ta kontakt med den som er tilsynsmyndighet. Hvem det er, finner du ut når du går inn på emnesidene. Er du usikker, ta kontakt med redaktøren.

Hvem kan hjelpe med internkontroll?

Hvis du ikke finner nok informasjon her, kan du også prøve å ta kontakt med bransjeforeningen du tilhører. Private konsulenter tar også på seg oppdrag.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet

Kilde: http://www.regelhjelp.no/no/Kontakt-oss/?printmode=true