Veiviser til HMS-regelverket

For tilsynspersonell

Disse nettsidene er spesielt tilrettelagt for:

  • Tilsynspersonell i etatene som står bak Regelhjelp.no
  • Underliggende distrikts- og regionkontorer til etatene
  • E-verkene ved det lokale el - tilsyn (DLE)
  • Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA)
  • Fylkesmannens beredskapsavdeling
  • Brannvesenet

 

 

 

Kurs i tilsyn 2018 

 

Dette kurset er et tilbud til tilsynspersonell, ledere og saksbehandlere i Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern, med underliggende etater.

Innhold og gjennomføring av kurset

Kurset skal gi saksbehandlere og tilsynspersonell kunnskap og ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og lede systematisk tilsynsarbeid.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og prøvetilsyn (praktisk øvelse i reell virksomhet).


Hvem omfattes av tilbudet

Tilsynskurset er et tilbud til de sentrale etater nevnt ovenfor, med underliggende distriktskontorer og regioner, E-verkene ved det lokale el-tilsyn (DLE), fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA) og -beredskapsavdeling og brannvesenet m.fl.

Målgruppe for kurset er tilsynspersonell og saksbehandlere i nevnte etater. Kurset passer også for ledere av tilsynspersonell.

For 2018 er det kurs i byene:

 

Uke 10: Bodø 6. - 9. mars 2018 - FULLT
Thon Hotel Nordlys
Moloveien 14
8003 Bodø


Uke 42: Oslo 16. - 19. oktober 2018 - FULLT
Scandic Victoria
Rosenkrantz gate 13
0121 Oslo


Uke 46: Kristiansand 13. - 16. november 2018 - påmeldingsfrist 22. oktober
Scandic Bystranda
Østre Strandgate 74
4608 Kristiansand

 

Påmelding:  Mer informasjon om kursene og påmelding finner du her.

 

Brosjyrer:

 

"Kontroll med risiko gir gevinst" (.pdf) (NY) Om internkontrollforskriftens krav til kartlegging og risikovurdering. Utgitt 2018.

"Vet du hva nabovirksomheten din driver med?" (.pdf) Om internkontrollforskriftens krav om å samordne verne- og miljøarbeidet på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere. Utgitt 2016.

"Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den" (.pdf) Om internkontrollforskriftens krav om avvikshåndtering. Utgitt 2014. 

 

 

Bøker: 

 

 
 

 

 

 

 

Bruk regelhjelp.no i tilsynsarbeidet :

Det er som regel mye skriftlig informasjon som bør deles ut på tilsynsbesøk,
og vi prøver å begrense mengden som virksomhetene får.
Men: Visittkort og informasjon om regelhjelp.no bør likevel være med.

Nå er det også laget en kort informasjonfilm om regelhjelp.no ( på youtube.com)

Tegnefilm - en mann sveiser, og arbeidlokalet tar fyr

 

Les mer her:

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet