Veiviser til HMS-regelverket

For tilsynspersonell

Disse nettsidene er spesielt tilrettelagt for:

  • Tilsynspersonell i etatene som står bak Regelhjelp.no
  • Underliggende distrikts- og regionkontorer til etatene
  • E-verkene ved det lokale el - tilsyn (DLE)
  • Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA)
  • Fylkesmannens beredskapsavdeling
  • Brannvesenet

 

Kursoversikt :

 

 

 Kurs i tilsyn 2017 

Dette kurset er et tilbud til tilsynspersonell, ledere og saksbehandlere i Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern, med underliggende etater.

 

Innhold og gjennomføring av kurset

Kurset skal gi saksbehandlere og tilsynspersonell kunnskap og ferdigheter til å planlegge, gjennomføre og lede systematisk tilsynsarbeid.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og prøvetilsyn (praktisk øvelse i reell virksomhet).

 

Hvem omfattes av tilbudet

Tilsynskurset er et tilbud til de sentrale etater nevnt ovenfor, med underliggende distriktskontorer og regioner, E-verkene ved det lokale el-tilsyn (DLE), fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA) og -beredskapsavdeling og brannvesenet m.fl.

Målgruppe for kurset er tilsynspersonell og saksbehandlere i nevnte etater. Kurset passer også for ledere av tilsynspersonell.

 

For 2017 er det kurs i byene:

 

Uke 10 – 7. – 10. mars, Trondheim  - Radisson Blu Royal Garden Hotel

Uke 42 – 17. – 20. oktober, Oslo – Scandic Solli Hotel

Uke 46 – 14. – 17. november, Bergen – Scandic Byparken Hotel

 

Påmelding:  Meld deg på her.

 


 

Ny bok : "Risiko og tilsyn - risikostyring og rettslig regulering" - Les mer om boka her.

 

Bruk regelhjelp.no i tilsynsarbeidet :

Det er som regel mye skriftlig informasjon som bør deles ut på tilsynsbesøk,
og vi prøver å begrense mengden som virksomhetene får.
Men: Visittkort og informasjon om regelhjelp.no bør likevel være med.

Nå er det også laget en kort informasjonfilm om regelhjelp.no ( på youtube.com)

Tegnefilm - en mann sveiser, og arbeidlokalet tar fyr

 

Les mer her:

 


Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet