Veiviser til HMS-regelverket

Undervisning

Bransjen omfatter grunnskole, videregående skole, universiteter og høyskoler og forskning ved slike institusjoner, voksenopplæring, spesialskoler for funksjonshemmede, trafikkskoler, folkehøgskoler, arbeidsmarkedskurs, studieforbund og frivillige organisasjoners kurs, kommunal musikkskolevirksomhet og annen undervisning.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.