Veiviser til HMS-regelverket

Trelastindustrien

Bransjen omfatter virksomheter som produkserer trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler. Bransjen omfatter også virksomheter som driver med saging, høvling og impregnering av tre, produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre, produksjon av treemballasje, monteringsferdige hus og bygningsartikler (dører, karmer, takstoler m.v.).

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.