Veiviser til HMS-regelverket

Teknisk forskning, prøving og analyse

Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk, teknisk prøving, analyse og teknisk konsulentvirksomhet. Se også bransjen Kontorvirksomhet.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.