Veiviser til HMS-regelverket

Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Bransjen omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering, innsamling av kongler og mose m.m. Bransjen omfatter også driftsplanlegging, tømmermåling, transport av skogvirke fram til bilvei eller jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.