Veiviser til HMS-regelverket

Reparasjon og handel med motorsykler

Bransjen omfatter reparasjon av motorsykler og handel med motorsykler og deler til motorsykler.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.