Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av tekstiler, lær og klær

Bransjen omfatter produksjon av garn og tråd, veving, etterbehandling og annen produksjon av tekstiler, produksjon av trikotajse, klær, tepper og andre tekstilvarer, garverier, beredning og farging av pelsskinn og lær, produksjon av klær, reiseeffekter, sko og andre varer av pelsskinn og lær.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.