Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Bransjen omfatter produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, trykkfarge, tetningsmidler, såpe, vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler m.m.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.