Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av dyrefôr

Bransjen omfatter produksjon av dyrefôr.

Oversikt

 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.