Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Bransjen omfatter industriproduksjon som ikke er nevnt annet sted, samt produksjon og restaurering av møbler. Bransjen omfatter produksjon av smykker, musikkinstrumenter, sportsartikler, spill og leker, samt medisinsk og tannteknisk utstyr. Videre omfattes annen industriproduksjon som produksjon av sikkerhets- og verneutstyr, koster og børster, blyanter mv.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.