Veiviser til HMS-regelverket

Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Bransjen omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg, redningstjeneste, forsyningsbaser og lagring, lasting og lossing i kjøle- og fryselagre, godslager mv

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.