Veiviser til HMS-regelverket

Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Bransjen omfatter sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapitjenester, skolehelsetjeneste, klinisk psykologtjeneste, medisinske laboratorier, ambulansetjeneste og selvstendige sykepleiere, kiropraktorer, homøopater, jordmødre, akupunktører, psykoterapeuter, ergoterapeuter, aromaterapeuter, naturterapeuter, logopeder, fotterapeuter m.m. Også omsorgsinstitusjoner med botilbud, som sykehjem, finner krav til sin virksomhet her.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.