Veiviser til HMS-regelverket

Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Denne bransjen finner sin informasjon i bransjen

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.