Veiviser til HMS-regelverket

Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Bransjen omfatter produksjon, distribusjon og overføring av elektrisitet og forsyning av damp og varmt vann.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.