Veiviser til HMS-regelverket

Detaljhandel

Bransjen omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg (f.eks. kolonialforretninger) og spesialforretninger for omsetning av næringsmidler (kjøtt, fisk, kaffe, bakervarer m.m.), helsekost, planter, kosmetikk, tekstiler og utstyrsvarer, klær, sko, møbler, belysning, elektriske husholdningsapparater, jernvarer, byggevarer, bøker, foto, leker, dyr m.m. Bransjen dekker både butikkhandel, netthandel, postordrehandel og torghandel. Bransjen omfatter også virksomheter som driver reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Omsetning av motorvogner er ikke omfattet.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.