Veiviser til HMS-regelverket

Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Bransjen omfatter virksomheter som bygger skip, båter og offshore installasjoner eller deler til skip, båter, og offshore installasjoner. Den omfatter også vedlikehold.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.