Veiviser til HMS-regelverket

Bensinstasjoner

Bransjen omfatter bensinstasjoner og andre virksomheter som driver detaljhandel med drivstoff til motorvogner.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.