Veiviser til HMS-regelverket

Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Bransjen omfatter begravelses-byråer, krematorier og drift av kirkegårder og gravlunder.

Oversikt

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.