Produksjon av metallvarer - Storulykker - Regelhjelp.no

Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, beholdere, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, bolter, låser, beslag og andre jernvarer, stålfat, beholdere og annen emballasje av metall. For overflatebehandling av metaller, se egen bransje.

Storulykker

Storulykker »

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.