Veiviser til HMS-regelverket

Produkter

På Regelhjelp.no har vi samlet krav fra flere myndigheter i kategorien Produkter. Kategorien inneholder informasjon om krav som skal sikre at produkter som blir omsatt ikke medfører helseskade eller miljøforstyrrelser.

Kravene er generelle produktkrav og produktspesifikke krav som gjelder fysiske, kjemiske egenskaper, avfall, forurensning, klima, miljø-, helse- og brannfare. Kravene omfatter også aktsomhetsplikt, kunnskapsplikt, risikovurdering, CE-merking, meldeplikt, klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Under ser du hvilke bransjer som får regelverksinformasjon om produkter.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet