Veiviser til HMS-regelverket

Daglig leder må ha gjennomgått en etablererprøve

Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve

Serveringssteder må ha en daglig leder, og han eller hun må ha gjennomført en etablererprøve.

Krav om daglig leder

Alle serveringssteder skal ha en ”daglig leder”. Daglig leder er den personen som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet. Daglig leder vil alltid være en fysisk person.
 
For serveringssteder som er enkeltpersonforetak, har eieren benevnelsen bevillingshaver. I de enkeltpersonforetak der det ikke er ansatt daglig leder, er innehaver også serveringsstedets daglige leder.
 
Daglig leder må være myndig, dvs. over 18 år og ikke være umyndiggjort. I tillegg må daglig leder ha gjennomført en etablererprøve og oppfylle serveringslovens krav til vandel (serveringsloven §§ 5, 6 jf. § 7).
 
Når du søker om serveringsbevilling må du oppgi navn og adresse til daglig leder. Det samme gjelder hvis du bytter ut daglig leder.
 

Daglig leder må gjennomføre en etablererprøve

Serveringsstedets daglige leder må ha dokumentert kunnskap om drift av serveringssteder. Dette kravet er oppfylt når daglig leder har bestått etablererprøve. Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.
 
Det er ingen begrensninger i antall ganger daglig leder kan forsøke å ta etablererprøven.  Bestått etablerprøve gjelder uten tidsbegrensning.
 
Når du søker om serveringsbevilling, må du legge ved bevis på gjennomført etablererprøve. Det samme må du gjøre når du melder fra til kommunen om skifte av daglig leder.
 
Kravet om serveringsbevilling er også oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent som kompetansegivende av av Nærings- og handelsdepartementet . Foreløpig er det bare godkjent en linje ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger. Ta kontakt med skolen direkte.

Kommunen kan trekke serveringsbevillingen tilbake hvis kravene til etablererprøve og/eller vandel ikke lenger er oppfylt, eller hvis det foreligger spesielle grunner jf. § 19.

 

Regelverk

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.