Veiviser til HMS-regelverket

Servering

Disse kraven gjelder etablering og drift av serveringsvirksomhet, formelle krav for å drive serveringsvirksomhet, melding til kommunen om endringer osv.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet