Veiviser til HMS-regelverket

Politiets stenging av serveringssted

Du må holde ro og orden rundt serveringsstedet.

Politiet kan stenge et serveringssted for inntil syv dager for å stanse forstyrrelse av offentlig ro og orden eller for å ivareta folks sikkerhet. Politiet kan også stenge stedet hvis det er nødvendig for å stanse eller forhindre et lovbrudd.
 
Politiet skal stenge et serveringssted som mangler bevilling.
 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet