Veiviser til HMS-regelverket

Melding til kommunen om endringer ved serveringssteder

Som bevillingshaver må du melde fra til kommunen når det skjer endringer ved serveringsstedet som kan være av betydning for serveringsbevillingen.
For å kunne kontrollere at serveringslovens krav til enhver tid er oppfylt, må kommunen ha oversikt over alle forhold ved serveringsstedet. Uten ugrunnet opphold må du derfor melde fra om:
 
  • skifte av daglig leder
  • endringer i den personkretsen som er omfattet av vandelskravet, for eksempel ved salg av større eierandeler i et selskap som driver serveringsvirksomhet, eller ved
    endringer i ekteskaps- eller samboerforhold
  • innstilt drift av serveringsstedet
Meldingen skal inneholde nødvendig dokumentasjon for at kommunen skal kunne behandle endringen (se søknad om bevilling).
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet